Drukuj

Mo?liwe turnieje PREMIUM i OPEN

zgodne z przepisami STT PTT i Systemem PREMIUM:

TURNIEJE PREMIUM:

do 7 lat klasa H,G

  8-9 lat klasa H, G, F,

10-11 lat klasa H,G, F,E

12-13 lat klasa H,G,F,E

12-13 lat klasa D ST i  D LA

14-15 lat klasa G,F,E,

14-15 lat klasa G,F,E

14-15 lat klasa D ST i D  LA

14-15 lat klasa C ST i C LA

 

16-18 lat klasa F,

16-18 lat klasa E ST i E LA

16-18 lat klasa D ST i D LA

16-18 lat klasa C ST i C LA

16-18 lat klasa B ST i B LA

 

pow.19 lat klasa F

pow. 19 lat klasa E ST i E LA

pow.19  lat klasa D ST i D LA

pow.19  lat klasa C ST i C LA

pow.19  lat klasa B ST i B LA

 

Po??czona m?odzie? + doro?li jako:

pow.15 lat klasa F

pow. 15 lat klasa E ST i E LA

pow.15  lat klasa D ST i D LA

pow.15  lat klasa C ST i C LA

pow.15  lat klasa B ST i B LA

 

W okresie przej?ciowym:IX-XII 2015:

16-18 lat klasa A ST i  A LA

pow.19 lat klasa A ST i  A LA

pow.15 lat klasa A ST i  A LA

 

Turnieje OPEN (liczone do Rankingu Sportowego PTT):

  do 7 lat  OPEN   ST +LA (repertuar basic)

  8-9 LAT OPEN   ST+LA   (repertuar basic)

10-11 lat OPEN ST i 10-11 lat OPEN LA (repertuar basic)

12-13 lat OPEN ST i 12-13 lat OPEN LA

14-15 lat OPEN ST i 14-15 lat OPEN LA

16-18 lat OPEN ST i 16-18 lat OPEN LA

16-20 lat OPEN ST i 16-20 lat OPEN LA

pow.19 lat OPEN ST i pow. 19  lat OPEN LA

mo?liwe po??czenie: pow.15 lat OPEN ST i pow. 15 lat OPEN LA

 

Turnieje towarzysz?ce (bez punktów PREMIUM ,których wyniki nie s? zaliczane do rankingu):

do 7 lat klasa F,8-9 lat klasa E,10-11 lat klasa D st/la ,12-13 lat klasa C st/la,

14-15 lat klasa B st/la