Drukuj

Obecni :

Barbara Jaworska - Mazur

Aneta Pawlak

Magdalena Gronowska

Jerzy Oleszczy?ski

Konrad Buczma

 

Uchwa?a 42/2015

ZOL zatwierdza zmian? terminu XVI MTTT MAGIC DANCE OLIMP CUP 2015 organizowanego przez TSC MAGIC DANCE z 25.10.2015 na 4.10.2015 r. oraz regulamin turnieju.

za - 5 przeciw - 0  wstrz. - 0

 

Uchwa?a 43/2015

ZOL zatwierdza termin 3.10.2015 na organizacj? VII OTTT AMIGO DANCE - BIA?A PODLASKA

za - 5 przeciw 0 - wstrz. - 0

 

Uchwa?a 44/2015

ZOL przyjmuje w poczet cz?onków zwyczajnych PTT nast?puj?ce osoby:

1. GA?AT JAKUB

2. HAWRY? WIKTORIA

3. KISZKA MIKO?AJ

4. ?OKI?SKA MAGDALENA

5. ?UKASIK IZABELA

6. NOSAL PRZEMYS?AW

7. PITUCH POLA

8. REUT DOMINIK

9. ROBAK WIKTORIA

10. RUSINEK PATRYCJA

11. WO?OSZYN JAKUB

za - 5 przeciw - 0  wstrz. - 0