UWAGA NOWE PRZEPISY !!!!

PDF Drukuj

Szanowni Pa?stwo, Drodzy Tancerze,

Wychodz?c naprzeciw wielu uwagom dotycz?cym obowi?zuj?cych przepisw, a zw?aszcza obecnego systemu punktowego, klasyfikacyjnego, organizacji imprez, powsta?, z ramienia ZG PTT zesp?, ktry podj?? si? prac nad gruntown? i kompleksow? przebudow? dotychczas obowi?zuj?cych zapisw. Celem sta?o si? stworzenie -zbioru przepisw, ktre podnosi?yby jako?? i atrakcyjno?? dotychczasowej rywalizacji tanecznej, ktre by?yby odpowiedzi? na obecne potrzeby ?rodowiska, ktre mia?yby zach?ci? do rozwojuw ramach PTT, obni?y? koszty pierwszych startw, scali? ruch rekreacyjny, sportowy i wyczynowyjako wzajemnie si? uzupe?niaj?cy.Naszym g?wnym za?o?eniem by?o stworzenie systemu, ktry motywowa?by do my?lenia o jako?ci ta?ca i ktry zach?ca?by do rozwoju, ktry u?atwi?by parom dzieci?cym i m?odzie?owymdorastanie do etapu ,,dojrza?ego, prawdziwie mistrzowskiego TA?CA".

Więcej…
 

Nadzwyczajny Walny Zjazd Wyborczy

PDF Drukuj
Uprzejmie informujemy, i? Zarz?d Okr?gu Lubelskiego zwo?uje Nadzwyczajny Walny Zjazd Wyborczy Okr?gu Lubelskiego PTT, ktry 23 czerwca br.
Miejsce: Szko?a Ta?ca LIDER, ul. ?ywnego 10, Lublin
I termin - godz. 18, II termin - godz. 18.15
Więcej…
 

Uchwa?y 32, 33/2015 g?osowane mailowo

PDF Drukuj
Więcej…
 

PDF Drukuj
Więcej…
 

Uchwa?y 22,23/2015 g?osowane mailowo

PDF Drukuj
Więcej…
 

13.06 - Lublin, OTTT ZAMEK 2015

PDF Drukuj
 

Konkurs na organizacj? Mistrzostw i Pucharu Okregu Lubelskiego na rok 2015

PDF Drukuj

Zarz?d Okr?gu Lubelskiego PTT og?asza otwarty konkurs ofert na organizacj? Mistrzostw i Pucharu Okr?gu Lubelskiego za rok 2015.

W sk?adanej informacji ch?tni cz?onkowie wspieraj?cy PTT powinni okre?li?:termin organizacji (wymagane miesi?ce X- XI), warunki techniczne (hala, wymiary parkietu, trybuny, zaplecze dla zawodnikw), oczekiwan? wysoko?? dofinansowania przez organizatora ze strony Zarz?du.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 10 z 48
Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ZOL PTT zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione. Jednocześnie ZOL PTT uzależnia kopiowanie i dalsze zamieszczanie uchwał dostępnych na stronie Zarządu od swojej zgody.

Programista PHP/SQL Maciej Michał Sikora mms1986.chelm@gmail.com powered by Joomla