Nadzwyczajny Walny Zjazd Wyborczy

PDF Drukuj
Uprzejmie informujemy, i? Zarz?d Okr?gu Lubelskiego zwo?uje Nadzwyczajny Walny Zjazd Wyborczy Okr?gu Lubelskiego PTT, ktry 23 czerwca br.
Miejsce: Szko?a Ta?ca LIDER, ul. ?ywnego 10, Lublin
I termin - godz. 18, II termin - godz. 18.15
 1. Otwarcie Walnego Zebrania
 2. Wybr Przewodnicz?cego
 3. Wybr Prezydium
 4. Wybr Komisji Mandatowej
 5. Wybr Komisji Skrutacyjnej
 6. Wybr Komisji Uchwa? i Wnioskw
 7. Stwierdzenie Prawomocno?ci Zebrania
 8. Zatwierdzenie porz?dku obrad
 9. Uzupe?nienie sk?adu S?du Kole?e?skiego,
 10. Uzupe?nienie sk?adu Komisji Rewizyjnej,
 11. Uzupe?nienie sk?adu delegatw na Walny Zjazd PTT
 12. Wolne wnioski
 13. Zako?czenie zebrania
 
Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ZOL PTT zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione. Jednocześnie ZOL PTT uzależnia kopiowanie i dalsze zamieszczanie uchwał dostępnych na stronie Zarządu od swojej zgody.

Programista PHP/SQL Maciej Michał Sikora mms1986.chelm@gmail.com powered by Joomla